Інформація про Васищевську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Харківської районної ради Харківської області

Рік заснування

У селищі Васищеві школа почала своє існування в 1867 році як народне училище. У 1892 році в училищі була одна вчителька, один законовчитель, 29 учнів. Курс навчання – 3 роки. При училищі була бібліотека.

Із 30-х років минулого століття училище стало семирічною школою. Середню школу було відкрито в 1937 році.

У 1979 році середню школу переведено в нове триповерхове приміщення по вулиці Орєшкова, 35, де вона знаходиться і тепер.

У 1997 році заклад перейменовано у Васищевську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

Зараз у школі працює 42 учителів, практичний психолог, завбібліотекою, 24 техпрацівника.

У закладі створено музеї Бойової Слави та лісового господарства.

У 1999 році школа одержала почесне звання «Краща школа Харківського району».

Колектив школи має подяку Міністерства освіти і науки України за участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю, за пропаганду здорового способу життя у своєму навчальному закладі, мікрорайоні в дитячому та молодіжному середовищі селища.

У 2007 році школа стала абсолютним переможцем районного конкурсу " Школа року - 2007".

У 2013 році навчальний заклад отримав І місце у районному огляді -конкурсі на кращу підготовку навчальних закладів до нового 2013-2014 навчального року.

У 2014/2015 навчальному році ІІ місце за результатами рейтингування серед загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

У 2016 році навчальний заклад отримав ІІ місце у районному огляді-конкурсі на кращу підготовку навчальних закладів до нового 2016-2017 навчального року

Директор школи

Мочалова Світлана Іванівна, освіта вища, за фахом учитель російської мови та літератури, має вищу кваліфікаційну категорію, вчитель-методист. Заклад очолює з 2003 року.

Контингент учнів

У Васищевській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів навчається 535 учень, з них учнів 1-4 класів – 206 , 5-9 класів – 268, 10-11 класів – 61.

У школі працює 7 класів заочної форми навчання, в них навчається 85 учень. З них при школі працює 3 класи: 10,11, 12, при Темнівській виправній колонії-100 – 4 класи: 9,10, 11, 12.

За підсумками 2016/2017 навчального року:

- аттестовано всіх 468 учнів 2 – 11 класів;

- отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту 82 учнів, з них 15 учнів 9 класу із заочною формою навчання при Темнівській виправній колонії -100;

- отримали атестати про повну загальну середню освіту 33 учня, з них 21 – випускники 12-х класів із заочною формою навчання;

- 2 випускника нагороджено Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

Мова навчання

Російська.

Профільне навчання

Навчально-виховний процес здійснюється за природничо-математичним напрямком біолого-хімічного профілю у 10,11 класах (61 учнів).

Педагогічний колектив

Педагогічний колектив нараховує 42 педагога, з них 42 - мають вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 15 учителів, І кваліфікаційну категорію – 8, ІІ кваліфікаційну категорію – 8, категорію «спеціаліст» – 11. Педагогічне звання "Вчитель -методист" - 3 вчителів, "Старший учитель" - 5.

Забезпечення харчуваннямГарячим безкоштовним харчуванням на 100% забезпечено 206 учнів початкових класів та 2 учнів пільгових категорій. За рахунок батьківської плати харчується 329 учнів.

Творчий потенціал

Педагогічний колектив працює над проблемою «Створення умов для зростання рівня педагогічної майстерності й навчальної успішності всіх учасників навчально- виховного процесу в системі гуманної освіти».

У конкурсі «Учитель року» брали участь 2 учителя: Кануннікова Н.О.,. учитель біології (ІІ кваліфікаційна категорія, стаж роботи 9 років) та Порощай І.Л.., учитель початкових класів (І кваліфікаційна категорія, стаж роботи -12 років).

Досягнення вихованців


Переможці (районного) етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів

1 Стасюнайтес Владислава 9-Б, І місце, Зеленська Н.І. Трудове навчання
ІІІ місце Зеленська Н.І. Екологія
2 Абу Одех Амані 10-А, ІІІ місце Кануннікова Н.О. Екологія
Кащавцева О.В. Хімія
3 Бикова Анастасія 11, ІІ місце Кащавцева О.В. Хімія
4 Анучний Дмитро 9-Б, ІІІ місце Пегушева Л.І. Економіка
5 Парфьонова Олена 10-Б, ІІІ місце Двойнікова О.В. Правознавство
6 Чабан Марія 9-Б, ІІІ місце Двойнікова О.В. Правознавство
7 Балабанов Владислав 6-Б, ІІІ місце Кащавцева О.В. Математика
1 Абу Одех Амані 10-А, І місце Мацко А.В. Українська мова
2 Шевкунова Катерина 10-Б, ІІ місце Овчаренко Г.І. Біологія
3 Бикова Анастасія 11, ІІ місце Халіна О.В. Психологія
4 Попова Катерина 11, ІІ місце Гончар М.А. Українська література
5 Краснокутська Анастасія 10-Б, ІІІ місце Зеленська Н.І. Біологія
6 Іванченко Єлізавета 10-А, участь Гетало О. Л. Історія України

Переможці (обласного) етапу олімпіад з навчальних предметів

1 Стасюнайтес Владислава 9-Б, ІІІ місце Зеленська Н.І. Трудове навчання

Переможці (обласного) етапу Малої академії наук у 2016/2017 навчальному році

1 Абу Одех Амані Ісламівна 10-А, ІІІ місце Мацко А.В. Українська мова

Переможці районних конкурсів:

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості ім. Т.Г. Шевченка (районний етап):

Целогородцева Дарина, 6-А клас, ІІІ місце (учитель Мацко А.В.);

Конкурс ораторського мистецтва (районний етап):

Нагорний Денис, 10-Б клас, ІІ місце (учитель Мацко А.В.)

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості:

Парфьонова Олена, 10-Б, ІІІ місце (учитель Гетало О.Л.)

Гурткова робота

У школі працює музичний гурток по класу фортепіано. Від Центру дитячої та юнацької творчості відділу освіти працює студія «Відродження» та танцювальний гурток «Діамант». Від Роганської дитячої юнацької спортивної школи працюють спортивні секції.

Підвіз учнів та вчителів.

Не потребують.

Матеріально-технічне забезпечення

До послуг учнів 32 навчальних кабінети, велика спортивна зала, мала спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 2 майстерні технічної праці (столярна та слюсарна), кабінет обслуговуючої праці, їдальня, актова зала, 2 музеї. Бібліотечний фонд налічує 15700 примірників художньої та навчальної літератури. У школі є комп’ютерний клас (11 комп’ютерів), встановлений за бюджетні кошти в січні 2013 року. У навчальних кабінетах налічується 15 комп’ютерів. В управлінській діяльності використовуються 7 комп’ютерів. Школа під’єднана до мережі Інтернет.

Информация о Васищевской общеобразовательной школе І-ІІІ ступеней Харьковского районного совета Харьковской области

Год основания

В поселке Васищево школа начала свою работу в 1867 году как народное училище. В 1892 году в училище была одна учительница, один законоучитель, 29 учеников. Курс обучения – 3 года. При училище существовала библиотека.

С 30 годов прошлого столетия училище стало семилетней школой. Средняя школа была открыта в 1937 году.

В 1979 году средняя школа была переведена в новое трехэтажное здание по улице Орешкова, 35, где она находится и по сегодняшний день.

В 1997 году школа была переименована в Васищевскую общеобразовательную школу І – ІІІ ступеней.

Сейчас в школе работает 42 учителя, практический психолог, завбиблиотекой, 24 техработника. Работает музей Боевой Славы, музей лесного хозяйства.

В 1999 году школа получила почетное звание «Лучшая школа Харьковского района».

Школа отмечена благодарственным письмом Министерства образования и науки Украины за участие во Всеукраинском конкурсе современной модели учебного заведения - Школа сприяння здоровью, за пропоганду здорового образа жизни среди детей и молодежи.

В 2007 году школа стала абсолютным победителем в районном конкурсе "Школа года 2007".

В 2013 году школа получила І место в районном смотре-конкурсе по подготовке учебных заведений к новому 2013-2014 учебному году.

В 2014-2015 учебном году второе место по результатам рейтингования среди общеобразовательных школ I -III степеней.

В 2016 году учебное заведение получило ІІ место в районном смотре-конкурсе на лучшую подготовку учебных заведений к новому 2016-2017 учебному году

Директор школы

Мочалова Светлана Ивановна, образование высшее, по специальности учитель русского языка и литературы, специалист высшей квалификационной категории, учитель-методист. Школу возглавляет с 2003 года.

Контингентучащихся

В Васищевской общеобразовательной школе I-III ступеней учится 535 учеников, из них учащихся 1-4 классов - 206, 5-9 классов - 268, 10-11 классов - 61.

В школе работает 7 классов заочной формы обучения, в них учится 85 учеников. Из них при школе работает 3 класса: 10,11, 12, при Темновской исправительной колонии-100 - 4 класса: 9,10, 11, 12.

По итогам 2016/2017 учебного года:

- Аттестовано всех учеников 2 - 11 классов (468);

- Получили свидетельства о базовом общем среднем образовании 82 учеников, из них 14 учащихся 9 класса с заочной формой обучения при Темновской исправительной колонии 100;

- Получили аттестаты о полном общем среднем образовании 33 ученика, из них 21 - выпускники 12-х классов с заочной формой обучения;

- 2 выпускника награждены похвальной грамотой «За особые достижения в изучении отдельных предметов».

Язык обучения

Русский.

Профильное обучение

Учебно-воспитательный процесс осуществляется по естественно-математическому направлению биолого-химического профиля в 10, 11 классах (61 ученик).

Педагогический коллектив

Педагогический коллектив насчитывает 42 педагога, из них 42 - имеют высшее образование. Высшую квалификационную категорию имеют 15 учителей, I квалификационную категорию - 8, II квалификационную категорию - 8, категорию «специалист» - 11. Звания: учитель-методист - 3, старший учитель - 5.

Обеспечение питанием

Горячим бесплатным питанием на 100% обеспечено 206 учеников начальных классов и 2 ученика льготного контингента (дети-сироты). За счет родительских средств питается 329 учеников.

Творческий потенциал

Педагогический коллектив работает над проблемой «Создание условий для роста уровня педагогического мастерства и учебной успешности всех участников учебно-воспитательного процесса в системе гуманного образования».

В конкурсе «Учитель года» принимали участие 2 учителя: Канунникова Н.А.,. учитель биологии (II квалификационная категория, стаж работы 9 лет) и Порощай И.Л .., учитель начальных классов (И квалификационная категория, стаж работы -12 лет).

Кружковая работа

В школе работает музыкальный кружок по классу фортепиано. От Центра детского и юношеского творчества отдела образования работает студия «Возрождение» и танцевальный кружок «Бриллиант». От Роганской детской юношеской спортивной школы работают спортивные секции.

Подвоз учащихся и учителей

Нет необходимости.

Материально-техническое обеспечение

В школе 32 учебных кабинета, большой спортивный зал, малый спортивный зал, гимнастическая и футбольная площадка, 2 мастерских технического труда (столярная и слюсарная), кабинет обслуживающего труда, столовая, актовый зал, 2 музея. Библиотечный фонд насчитывает 15700 экземпляров художественной и учебной литературы. В школе есть компьютерный класс (11 компьютеров), установленный за бюджетные средства в январе 2013 года. В учебных кабинетах установлено 15 компьютеров. В управленческой деятельности используется 7 компьютеров. Школа подсоединена к системе Интернет.

Кiлькiсть переглядiв: 776

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.