Пріоритетні напрями роботи школи на 2018/2019 навчальний рік:

- здійснення комплексу організаційно – методичних заходів для вчителів першого класу Нової української школи, щодо засвоєння ними нових методик викладання, підходів до оцінювання та інших елементів нової школи;

реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів загальної середньої освіти;

забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

посилення здоров’язберегаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів;

активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;

посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;

розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;

соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;

оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Методична тема: «Формування інноваційної особистості як компетентного конкурентно спроможного громадянина України»

Виховна тема: «Формування особистісних рис громадянина Української держави: розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури, виховання милосердя, доброти»

Кiлькiсть переглядiв: 187

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.