ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ШКОЛИ

Науково-методична тема школи:«Модернізація освітнього процесу в школі умовах компетентністного підходу, інтегрування традиційних й інноваційних технологій навчання для підвищення якості освіти за новими Державними стандартами загальної середньої освіти».

Виховна тема школи:«Формування патріотичних та громадських якостей особистості учня засобами національно-патріотичного виховання».

Головними завданнями роботи школи є:

 • забезпечення особистісної орієнтації змісту освіти, яка передбачає розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;
 • Забезпечення доступності якісної освіти;
 • Збереження життя і здоров’я учнів, приведення змісту освіти та форм навчання у відповідність до вікових особливостей школярів;
 • Подальшу інформатизацію навчально-виховного процесу;
 • Забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та 10-х класів – у школі ІІІ ступеня;
 • Виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти і положень Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 12.04. 2000 № 646;
 • Виконання у повному обсязі ст. 5 Закону України “Про охорону дитинства”;
 • Підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня;
 • Вдосконалення організаційно-методичної роботи у підготовці та участі випускників в ЗНО- 2016, спрямувавши її на позитивний результат;
 • Спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їм відповідних умов для навчання та виховання;
 • Сприяння втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, працювати з метою насичення інноваційного освітнього простору;
 • Вивчення і узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів;
 • Продовження створення шкільним методкабінетом банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду, нормативно-правових документів, систематизація всіх матеріалів;
 • Забезпечення якісного допрофільного і профільного навчання учнів;
 • Поширення моніторингу на всі напрямки навчально-виховного проуесу;
 • Забезпечення 100% оволодіння педагогічними працівниками ІКТ;
 • Всю навчально-виховну роботу спрямувати на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції;
 • Продовження роботи по формуванню в учнів навичок здорового способу життя та їх збереження, створивши умови для оздоровлення та відпочинку дітей пільгового контингенту в пришкільному таборі з денним перебуванням;
 • Підпорядкування всієї навчально-виховної роботи на формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, гордості та поваги до Батьківщини, національних символів та святинь;
 • Спрямування виховного процесу на покращення змісту правової освіти, здорового способу життя та застереження дітей від травматизму;
 • Забезпечити організацію якісного дозвілля учнів після навчального процесу.

Створення умов для різнобічного розвитку особистості учнів

1. Робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня.

2. Проведення шкільних олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, Малої академвї наук; робота зі здібними та обдарованими дітьми.

3. Активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

4. Створення умов для формування фізично та психічно здорової дитини;

5. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих дітей.

6. Вважати пріоритетним у професійній діяльності вчителя завдання комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу.

Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

1. Домагатись ефективності підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, забезпечити направлення на курси підвищення кваліфікації до КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» педагогічних працівників, які працюють не за фахом..

2. Підвищити результативність надання диференційованої методичної допомоги вчителям школи, продовжити впровадження творчих звітів, портретів, презентацій вчителів , узагальнення досвіду роботи, популяризації його в фаховій пресі.

3. Продовжувати проведення тижнів, творчих звітів молодих учителів , декаду професійної майстерності.

4. Забезпечити дієвість та об’єктивність рейтингової оцінки діяльності учителів школи, її значимість при проведенні атестації, формуванні навчального навантаження, стимулювання успіхів у роботі.

Підвищення ефективності управлінської діяльності:

1. Продовжувати моніторинг ефективності управлінської діяльності шляхом відслідковування дієвості управлінських рішень та результативності впровадження запланованого.

2. Координувати проведення профорієнтаційної роботи впродовж навчального року;- поширити пошук ефективних механізмів працевлаштування випускників, підвищувати виконавську дисципліни всіма суб’єктами педагогічного процесу школи.

3. Продовжувати удосконалення навчально-матеріальної бази з метою створення сприятливих умов для навчання та позашкільної освіти учнів, підвищення ефективності педагогічного процесу.

4. Вивчити стан викладання, рівень знань учнів з предметів: українська мова, українська література, економіка, біологія, хімія, етика, початкова школа

Система громадянського виховання :

1.Формувати громадянську і національну свідомість, любові до рідної землі, свого народу через впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання (свята народного календаря, екскурсії до історичних місць та походи рідним краєм, пошукова робота та виступи лекторських груп в музеї "Бойової слави", виховні години з використанням інтерактивних форм та методів виховної роботи).

2.Продовжити роботу "Школи сприяння здоров'ю". Для більш продуктивного досягнення цієї мети класним керівникам використовувати інтерактивні форми і методи проведення виховних заходів.

Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.