Учнівське самоврядування- це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливостей для їх об`єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб навчитися жити й працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми.

Застосовані сучасні погляди на цілі, принципи, структуру і способи організації самоврядування в школі і в кожному шкільному класі. Підвищені роль та функції педагогів по забезпеченню розвитку самодіяльних початків в класному колективі. Все робиться в прагненні реалізувати існуючі і ефективно діючі моделі самоврядування в класних співтовариствах молодших школярів, учнiв-пiдлiткiв та старшокласників. Шкільне самоврядування знаходиться в стані безперервного вдосконалення. Учбово-виховний процес еволюціонував від дії на тих, що навчаються до взаємодії з ними і їх розвитку.

/Files/images/7269.gif

Самоврядування як засіб розвитку і саморозвитку особи школяра формувався в три етапи:

Етап дії (особу отримує задоволення від спільної діяльності, формуються активні групи).
Етап взаємодії (пробудження інтересів особи до управлінської діяльності, створення учнівського і шкільного самоврядування).
Етап сорозвитку (орієнтація на особу, створення цілісної соціально-інтеграційної моделі самоврядування).
На першому етапі (етапі дії) важливо залучити школярів в класні активи. Паралельно виникає необхідність створення активу школи, до складу якого входили головы старших класів. На початку навчального року обирається новий актив школи і актив класу. Діти самі визначають собі лідерів. Учням пропонується широкий вибір видів діяльності (пізнавальна, трудова, спортивна, творча) і сфер діяльності (організаторська, виконавська). Активом школи розробляється план позакласних шкільних справ. Один раз в місяць проводяться засідання активу, де обговорюються питання шкільного життя, плануються шкільні заходи, аналізується виконана робота. Для розширення кругозору дітей і ознайомлення їх з новими формами і видами діяльності щонеділі повинно проводитися навчання активу школи.
На етапі взаємодії здійснюється пробудження інтересів особи до управлінської діяльності, усвідомлення того, що в житті існує порядок, який підтримується спеціальною управлінською діяльністю. На цьому етапі виникає необхідність створення нової структури самоврядування, що включає учнівське і шкільне самоврядування.
При переході до третього етапу (етапу сорозвитку) ставиться завдання пробудження відповідальності самої особи за те, чим вона є. Значущим стає розвиток уміння формулювати і вирішувати не тільки власні проблеми, але і суспільні. Сучасна модель самоврядування увібрала в себе те краще, що було на всіх етапах розвитку і у всіх попередніх моделях.
/Files/images/7269.gif

Самоврядування школярів - необхідний компонент змісту сучасного виховання особи. За допомогою учнівського самоврядування створюються умови, сприяючі безперервному особовому зростанню кожного школяра.

Саме громадяньське становлення дитини, розкриття її талантів, здібностей, реалізація потреб в творчості, романтичному житті, дружбі, пізнання світу, а також захист прав кожної дитини - ось принципова позиція, якою ми слідуємо. В процесі подальшої роботи структура шкільного самоврядування удосконалюватиметься відповідно до загальних завдань особово орієнтованого підходу в навчанні і вихованні: розвиток особистих здібностей що вчаться, розкриття природного дару людини, що росте.

Принципи, форми і методи роботи органів учнівського самоврядування

Учнівське самоврядування - складова частина управлінсько-педагогічного шкільного процесу, яка є діяльністю тих, що навчаються, сприяюча успішному життю школи і саморозвитку особи в ній.

Ідея - формування досвіду самоврядування діяльності людини.

Мета - формування творчо активної особи, готової до адаптації в суспільстві.

/Files/images/57039393.jpg

Результат - особа вільна, гуманна, духовно багата, творчо і соціально активна, стресостiйка, мобільна в умовах сучасності.

/Files/images/7269.gif

Кiлькiсть переглядiв: 164

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.